Pass

1. Unfather

Phiên âm tên tiếng trung (giản thể) của page

viết liền không dấu không hoa

gợi ý:  吴志龙

w*******g

 

Advertisements