Pass

1. Unfather

Phiên âm tên tiếng trung (giản thể) của page

viết liền không dấu không hoa không cách

Các bạn chỉ cần cop tên tiếng trung của page rồi past sang gg dich là ok con bê 🤔

gợi ý: 吴志龙

w*z**l**g

Advertisements